Podrom

På väg – om romer som rör sig inom EU


Stöd oss

Vi på Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen för EU-migranter och personer som försörjer sig i gatubilden. Många människor vill hjälpa till, eller bara veta mer. Det finns också många myter kring EU-migranter och romer.

Behovet av fakta och information är mycket stort. Därför har vi startat webbsidan Podrom.se Här har vi samlat rapporter, fakta, svar på vanliga frågor, reportage och mycket mer i frågor som rör fattiga EU-migranter och deras situation i Europa, Sverige och Göteborg.
Po drom är romani och betyder på väg.

Läs Mer

Hans Caldaras, debattör och själv rom, har reagerat mot uppgifterna om Polisens undersökning bland utsatta EU-medborgare som tigger.

Polisen säger att syftet med uppgiftsinsamlingen är att utreda människohandel, men antalet personuppgifter och sättet det samlas in på ger Hans Caldaras en annan bild. Han menar att det rör sig om förtäckt registrering av romer.

Lyssna på Sveriges Radios reportage här

Läs Mer

Sedan frågor rests om de uppgifter som Polisen samlat in bland utsatta EU-medborgare som tigger, har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bestämt att titta närmare på ärendet. De vill se om Polisen följt polisdatalagen.

Lyssna på Ekots rapportering om händelsen här

Läs EU-parlamentariker Soraya Posts (Fi) reaktioner på nyheten här. Där hittar du även Aftonbladet TV:s intervju med tidningens kriminalreporter som resonerar kring Polisens metoder.

Läs Mer

Under ett år har Polisen bedrivit undersökningar bland personer som tigger. Metoderna har väckt frågan om det rör sig om otillåten registrering.

Lyssna på Ekots inslag här

Läs Mer

Människor som blir avhysta från en boplats ska erbjudas alternativt boende. Det är en av slutsatserna som organisationen Civil Rights Defenders drar i en ny rapport.

Rapporten behandlar rättsläget för de utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Sverige och vilket ansvar Sverige har för dem.

Läs rapporten i sin helhet här

Läs Mer

I en rapport som Polismyndigheten lade fram igår, onsdag, slogs det fast att de flesta utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att försörja sig genom tiggeri gör det frivilligt och utan koppling till organiserad brottslighet. Men Polisen konstaterar också att anmälningar om människohandel för tiggeriändamål ökat markant sedan 2013 då man började mäta just denna typ av människohandel.

Under 2013 gjordes 9 sådana anmälningar och under 2015 – till och med oktober månad – har 55 sådana anmälningar gjorts.

Vid en presskonferens i Rosenbad igår redogjordes för huvuddragen i Polisens lägesrapport.

Polisens rapport hittar man här

Läs Mer

Antalet utsatta EU-medborgare överstiger vida det antal ordnade sovplatser som finns. Det visar den rapport som Göteborgs Räddningsmission publicerade igår, onsdag.

I rapporten tittade vi på vilka akutboendelösningar som fanns i 40 av Sveriges största kommuner under förra vintern. I 29 av dessa kommuner fanns någon form av akutboende för utsatta EU-medborgare.

Vi bad dem som driver boendena att göra en uppskattning av hur många utsatta EU-medborgare som uppehållit sig i kommunen under förra vintern. När man ställer antalet platser mot det uppskattade antalet personer uppstår ett stort glapp.

I fjol vintern fanns totalt 930 platser i de undersökta kommunerna. Samtidigt fanns – grovt räknat – 4700 personer i dessa kommuner.

Räddningsmissionens Ulrika Falk kommenterade läget för de utsatta EU-medborgarna i P4 Göteborg i går, onsdag.

Det inslaget kan man höra här

Läs Mer

Göteborgs Räddningsmission presenterar i dag en rapport där vi tittat närmare på vilka olika akutboendelösningar som finns för utsatta EU-medborgare som söker sig till Sverige.

Vi har undersökt utbudet i de 40 största kommunerna i Sverige så som läget såg ut under vintern 2014/2015 och har bland annat sett att av de boenden som finns, riktar sig bara en fjärdedel till vuxna med barn.

Vi har också sett att utbud och upplägg ser olika ut i olika kommuner och att samsyn kring hur man ska arbeta med och för gruppen och deras barn saknas.

De som driver boenden i de olika kommunerna är framför allt idéburna organisationer. Endast fem av de undersökta boendena i undersökningen drivs av kommuner. Men de flesta av kommunerna bidrar ekonomiskt till driften av de ideellt drivna boendena.

Göteborgs Räddningsmission presenterar flera rekommendationer till dem som driver ett boende eller som arbetar med frågan.

Bland annat vill Göteborgs Räddningsmission att kommuner inrättar en tak-över-huvudet-garanti kopplad till sociala insatser.

Göteborgs Räddningsmission vill också att såväl kommuner som organisationer beaktar barnperspektivet med utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

Vill du veta mer om undersökningen? Kontakta Jennie Danielsson på: 0739-01 41 38

För intervjuer rörande målgruppens situation, samt verksamhetsfrågor rörande Göteborgs Räddningsmission, kontakta:

Ulrika Falk, verksamhetsansvarig, telefon: 0739-01 41 08

Emil Mattsson, direktor, telefon: 0739-01 41 86

Själva rapporten hittar du via länken här

Lyssna på Ekots rapportering om rapporten här

Läs Mer